Prijevodi na engleski i njemački

CJENIK USLUGA

“Kako biste saznali konkretnu cijenu prijevoda pošaljite nam Vaš tekst na uvid i zatražite neobvezujuću ponudu.

Cijena pisanog prijevoda se formira ovisno o njegovom opsegu (količini teksta, tj. kartica), vrsti teksta i hitnosti.”

Obračunska Jedinica

Prijevod se obračunava po normiranoj kartici teksta. Jedna kartica iznosi 1500 znakova prevedenog teksta s razmacima. U obračun ulazi svaki otkucani znak (slovo, interpunkcija, formula, znakovlje). Jedna prosječna puna stranica teksta normalne veličine (Font: Times New Roman, Veličina slova: 12) najčešće sadrži 1,5 do 2 kartice teksta. Najmanje obračunska jedinica je 1 kartica. Svaka započeta kartica smatra se punom karticom.

Vrsta Teksta

Ulogu u cijeni prijevoda ima i vrsta teksta. Prevođenje tekstova koji sadrže stručnu terminologiju iziskuje dodatno vrijeme potrebno za čitanje stručne literature u potrazi za terminima. Dodatno vrijeme zahtijevaju i tekstovi kojima je potrebna grafička obrada, tekstovi pisani posebnim stilom pisanja i sl.

Ovjereni I Neovjereni Prijevod

Neovjereni prijevodi su prijevodi bilo koje vrste teksta (prezentacije, turistički i marketinški tekstovi…), kojoj nije potrebna ovjera stalnog sudskog tumača. Prijevodi službenih dokumenata moraju imati pravnu valjanost koju postižu ovjerom stalnog sudskog tumača. Za takve prijevode sudski tumač snosi pravnu odgovornost te se isti sukladno tome i naplaćuju. 

Rok Isporuke I Norma Prevoditelja

Rok isporuke također utječe na  cijenu prijevoda. Dnevno opterećenje prevoditelja najčešće iznosi oko 6 kartica, ovisno o vrsti teksta i smjeru prevođenja. Treba imati na umu da prevoditelj najčešće već radi na ranije ugovorenom prijevodu/prijevodima/projektu, te „treba mi za danas“ često nije moguće izvesti iako Vaš tekst ima samo par kartica.

Dan primitka i predaje prijevoda ne računa se u rok prijevoda.

Uvećanje Cijene Prijevoda

Cijene svih prijevoda neradnim danom i vikendom uvećavaju se za 50%.

Na cijenu prijevoda koji prelazi dnevnu normu obračunava se žurna pristojba od +50% na redovnu cijenu.

Svaki prijevod sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik koji treba biti dovršen istoga dana po primitku izvornika smatra se veoma žurnim prijevodom, bez obzira na opseg.

Cijena usmenog prijevoda se obračunava po satu. U vrijeme prevođenja se uračunava ukupno vrijeme od dolaska prevoditelja na lice mjesta do prestanka potrebe za njegovim uslugama, bez obzira koliko je aktivno prevodio. Najmanja obračunska jedinica je 1 sat. U svrhu kvalitetne pripreme prevoditelja, a samim time i prijevoda, Naručitelj je dužan prevoditelju pravovremeno poslati odgovarajuće materijale (teme, podaci o sudionicima, govori, itd.).

kontaktirajte nas

Pošaljite Vaš tekst!